Liikmemaksu tasumise ja arvestamise uus kord

30. oktoobril 2022. aastal toimunud Eesti Bokseriühingu üldkoosolekul võeti vastu muudatused liikmetasu maksmise ja arvestamise osas.

Liikmetasu maksmine toimub edaspidi kalendriaasta põhiselt, mis vähendab halduskulu ja ajakulu. Novembris saadetakse kõigile liikmetele meeldetuletused järgmise kalendriaasta liikmemaksu tasumiseks.
Kui liige ei ole liikmemaksu tasunud 31.detsembriks, siis liikmelisus lõppeb järgmisel kalendriaastal seisuga 01.01. Liitudes aasta viimases kvartalis loetakse aastamaks tasutuks ka järgmise kalendriaasta eest.

Kõigi liikmelisus on automaatselt pikendatud jooksva kalendriaasta lõpuni, mille eest on makstud!

Kui on küsimusi, võtke julgelt ühendust! Kontaktid leiate siit: