ARETUSNÕUDED

Hetkel kehtivaid aretusnõudeid ei ole!

Aretuse erinõuded kinnitas Eesti Kennelliidu Volinike Kogu 14.04.2007. a., protokoll nr. 3, kehtisid 01.07.2007 – 01.07.2012

  1. puusaliigese uuringutulemus A, B või C. Uuring peab olema teostatud peale koera 12-kuuseks saamist.
  2. näitusehinne: isasel koeral erinäituselt hinne “suurepärane”. Alates kolmandast eluaastast peab tulemus olema saadud vähemalt noorteklassis. Emasel koeral erinäituselt vähemalt hinne “väga hea”. Alates kolmandast eluaastast peab tulemus olema saadud vähemalt noorteklassis.
  3. aretuses on lubatud kasutada paaritusi, mille puhul pesakonna inbriidingukoefitsient ei ületa 6,25% (keelatud on paaritused: isa x tütar, ema x poeg, täisõde x täisvend, poolõde x poolvend, onu x venna- või õetütar). Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab Eesti Bokseriühing.
  4. isasel koeral ei või elu jooksul olla rohkem kui 50 Eestis registreeritud kutsikat (paarituse hetkel peab EKL tõuraamatusse kantud pesakondadest pärit kutsikate arv olema alla 50). Tõendi paarituse vastavuse kohta antud nõudele väljastab Eesti Bokseriühing.
  5. kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritust.