II & IX rühma näitus v.a Saksa Bokserid

Kumna Mõis, Kumna küla , Harku vald, 76614 Harjumaa
04.09.2022

Kohtunikud:
Tapio Eerola, Soome – terve 9. rühm, Pürenee Mäestikukoer
Maritha Östlund-Holmsten, Rootsi – ülejäänud tõud rühmast 2

Korraldajal on õigus teha muudatusi kohtunike nimekirjas ning tõugude jaotuses!

Registreerimine
Registreerimine toimub läbi Eesti Kennelliidu online süsteemi, (online programm ei arvuta liikme hinda automaatselt) või meili teel. adboxer1@gmail.com

E-postiga registreerides lisage täidetud registreerimisavaldusele maksekorralduse koopia
ning vajadusel (juhul kui koer EI ole EST/FI-registris või ei ole Eestis varem näitusel käinud) registreerimistunnistuse, tšempionitiitlite ja/või töökatsete olemasolu tõendavate dokumentide koopiad.

Registreerimisleht paaridele

Hind kõigile/hind Eesti Bokseriühingu liikmetele


Kuni
28.06.2022
Kuni
27.07.2022
Kuni
25.08.2022
Beebi, kutsikas,
veteran
20€/15€20€/15€20€/15€
Muud vanuseklassid35€/30€40€/35€45€/40€
Paaride võistlus10€15€15€
Kasvatajaklass JärglasteklassTasutaTasutaTasuta

Üle 10 aastased veteranid TASUTA!

Registreerides vähemalt 2 koera, alates teisest koerast kehtib teine hind!
Registreerides 3 või enam koera, alates kolmandast koerast kehtib esimene hind
!

Kasvataja- ja järglasteklassi toimub registreerimine automaatselt 

Registreerimistasu kanda:
Eesti Bokseriühing IBAN EE592200221016658351 SWIFT HABAEE2X
Swedbank, Tallinn, Makse selgitusse märkige koera tõug ja registrinumber.

NB! Lähtuvalt EKL volinike 03.07.2013 koosoleku otsusest ei või EKL kalenderplaani kantud näitustel osaleda alates 01.08.2013 sündinud koerad, kelle kõrvu või/ja saba on lõigatud.

Näitusel järgitakse Eesti Kennelliidu poolt määratud vaktsineerimisnõudeid. Näitusele tuleb kindlasti kaasa võtta vaktsineerimispass, mis tõendaks tehtud vaktsineerimisi!

Samal nädalavahetusel 03.09.2022 toimub ka FCI I & II rühma näitus sh pürenee mäestikukoerte erinäitus


II & IX Group show except German Boxers

Judges:
Tapio Eerola, Finland – Group 9, Pyrenean Mountain Dog
Maritha Östlund-Holmsten, Rootsi –
other breeds from group 2

The organizer has the right to make changes in the list of judges!

Entries:
By e-mail adboxer1@gmail.com Please send the filled entry form, payment copy, copy
of dogs pedigree
(not necessary for dogs in FI/FIN/ER-registry) and if needed, working /champion diplomas.

Entry form for braces

Price for non members / Price For Estonian Boxer Club members


Until:
28.06.2022
Until:
27.07.2022
Until:
25.08.2022
Baby, puppy,
veteran
20€/15€20€/15€20€/15€
Other classes35€/30€40€/35€45€/40€
Brace
Competition
10€15€15€
Breeder &
Progeny Class
free of chargefree of chargefree of charge

Veterans over 10 years free of charge!

If you enter at least 2 dogs – from the 2nd dog applies 2nd price!
If you enter 3 or more dogs – from 3rd dog applies 1st price!

Breeder and Progeny classes will be registered automatically!

Please transfer the entry fees to:
Eesti Bokseriühing IBAN EE592200221016658351 SWIFT HABAEE2X
Swedbank, Tallinn, Please write breed and studbook numbers as payment explanation.

NB! Cropped and/or docked dogs born on August 1, 2013 or later may not participate at the show.

At same weekend 03.09.2022 takes place FCI I & II group show with Pyrenean Mountain Dog Specialty show